Informatie voor de werkgevers

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Mobiliteit op een slimme manier organiseren is één van de belangrijkste thema’s bij bedrijven en industrieterreinen. Daarnaast is ook “de parkeerproblematiek” bij bedrijven en instellingen de afgelopen jaren sterk toegenomen met alle negatieve gevolgen.

Dit gegeven in een combinatie met duurzaamheid, milieu, economische factoren en gezondheid zorgt ervoor dat veel bedrijven over gaan tot het stimuleren en actief inzetten en gebruiken van de fiets.

Met name de E-Bike speelt daarbij een steeds belangrijkere rol als volwaardig alternatief voor de auto in het woon-werkverkeer. Door de trapondersteuning is het voor veel meer werknemers mogelijk om met de E-bike naar het werk te gaan. De actieradius is veel groter dan met de “gewone” fiets.

Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat juist de fiets een onmisbare schakel kan zijn in het verbeteren van de bereikbaarheid van deur tot deur, zowel in stedelijke gebieden als ook in krimpgebieden.

Voordelen voor de Werkgever

Het zou een perfecte mogelijkheid zijn voor bedrijven door het goede voorbeeld te geven, te streven naar minder uitlaatgassen en zo min mogelijk parkeerplaatsen voor auto’s met als voordelen wanneer de werknemers op E-bike komen:

  • Fitte en actievere werknemers

  • Maximale service en onderhoud , zorgeloos zakelijk fietsen

  • Enorme besparing mobiliteitskosten (  onder meer de parkeerplaatsen) 

  • Hogere productiviteit

  • Minder ziekteverzuim

  • Door de E-Bike ( trapondersteuning ) is de  afstand woon- werk verkeer groter geworden 

  • Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, minder CO2 uitstoot

  • Extra secundaire voorwaarde

  • Geen administratieve vastlegging

  • Doorstroming op de bedrijventerreinen

Hoe?

Als werkgever kunt u het fietsservice abonnement op verschillende manieren ter beschikking stellen van uw werknemers.

U bent bereid de fiscale vrije kilometer vergoeding toe te passen op de fietsende werknemer, werknemer sluit het fietsserviceabonnement af

en ontvangt dan 0.19 cent per kilometer. Werknemer betaalt het maandelijkse abonnementsbedrag.

U als werkgever sluit het fietsservice abonnement af en stelt de fietsen ter beschikking van uw werknemers. U als werkgever betaalt het maandelijkse abonnementsbedrag.

Verder zijn er nog ander wettelijke mogelijkheden via de WKR  (werkkostenregeling ) en het individueel keuze budget IKB